ادمین اینستاگرام، پلن A

ویژگی های این پلن :  مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج  ساخت پیج و پشتیبانی دائمی…

5,300,000 تومان

ادمین اینستاگرام، پلن B

ویژگی های این پلن مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج  ساخت پیج و پشتیبانی دائمی  ادمین…

4,200,000 تومان

ادمین اینستاگرام، پلن C

ویژگی های این پلن مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج  ساخت پیج و پشتیبانی دائمی  ادمین…

3,100,000 تومان

ادمین اینستاگرام، پلن D

ویژگی های این پلن مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج  ساخت پیج و پشتیبانی دائمی  ادمین…

2,000,000 تومان

ادمین اینستاگرام، پلن E

ویژگی های این پلن  مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج  ساخت پیج و پشتیبانی دائمی  ادمین…

1,400,000 تومان

طراحی بنر تبلیغاتی اینستاگرامی

طراحی بنر تبلیغاتی اینستاگرامی

50,000 تومان

طراحی پست اینستاگرامی

طراحی پست اینستاگرامی

50,000 تومان

طراحی پست اینستاگرامی 3 قسمتی

طراحی پست اینستاگرامی 3 قسمتی

70,000 تومان

طراحی پست اینستاگرامی 6 قسمتی

طراحی پست اینستاگرامی 6 قسمتی

110,000 تومان

طراحی پست اینستاگرامی 9 قسمتی

طراحی پست اینستاگرامی 9 قسمتی

180,000 تومان

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی (ایده پردازی شده + چیدمان)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]80 هزارتومان برای هر فریم (حداقل 10 فریم)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

80,000 تومان

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی (محصول با پس زمینه سفید + ویرایش)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]50 هزارتومان برای هر فریم (حداقل 10 فریم)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

50,000 تومان